Garanties

Els productes ecològics, també anomenats biològics o orgànics, estan regulats per una normativa europea segons la cual estan sotmesos a uns controls anuals molt estrictes, realitzats per entitats de certificació autoritzades a cada comunitat.

La nostra producció està certificada amb el numero P-1566 i segons el Consell Català de la Producció Agrària Ecológica (CCPAE) .

Per tant els productes ecològics certificats tenen:
  • Garantia de Fiabilitat.
  • Garantia de máxima qualitat organoléptica i nutritiva, ja que no es permet l’us de organismes modificats genèticament o derivats d’ells, ni l’us de pesticides, de medicaments i aditius alimentaris de síntesi, cosa que es tradueix en una menor acumulació d’aigua. Per tant es respecte el seu creixement natural obtenint una alta concentració de vitamines, minerals i àcids grasos poliinsaturats.
  • Garantia de protecció del medi ambient, afavorint la biodiversitat, reduïnt l’acumulació de contaminants al medi i millorant l’eficiència energética dels sistemes agraris.
  • Garantia de traçabilitat, podent conéixer l’orígen i el destí dels productes.
  • Segells els quals garanteixen la certificació: